Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Wr 370/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-19

Skarga P. S. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu S. nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez 'A' Sp. z.o.o. z siedzibą w S. , nr [...] na skutek zażalenia od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi,

II SA/Lu 280/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-17

skarg K. Ż. i Gminy na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

II SA/Rz 1247/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-12-17

Zażalenie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych