Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II OZ 1542/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi P. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-18

Sprawa ze skargi P. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-05-22

Sprawa ze skargi P. Sz. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-12-20

Sprawa ze skargi P. Sz. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-10

Sprawa ze skargi P. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego