Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 22/07 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod regulację rzeki po...

I OZ 380/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie z wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej a Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w...

I OW 299/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia negocjacji i wypłacenia odszkodowania w stosunku do działki [...] o pow. [...] ha położonej w...