Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Zażalenie na zarządzenie referendarza sądowego w sprawie ze skargi Z. Ś. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

I SA/Kr 1302/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi Z. Ś. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn.. akt I SA/Kr 2143/10

I OZ 655/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 399/18 o odrzuceniu skargi M. W. na niewykonanie przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 173/17

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09

I OZ 238/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 736/15 o umorzeniu postępowania zażaleniowego D. W. i M. W. w przedmiocie rozpoznania zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. ...

II SA/Rz 1770/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie o zmianie składu sędziowskiego w sprawie z jej skargi na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SAB/Rz 64/11 zapadłego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania odwołania

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. Ś. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

I GZ 427/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi M. T. na niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie wydanego w dniu 4 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Sz 577/11, przez Starostę Pyrzyckiego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym