Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 1793/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi T. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 135/07

III SA/Łd 588/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia organu I instancji i umorzenia postępowania

VI SAB/Wa 19/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania pisma

I OZ 1221/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 1221/14 oddalające zażalenie E. L. na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 727/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowieni...

II SO/Ke 22/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-11-30

Wniosek P. B. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

VII SA/Wa 1481/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi L. W. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie skargi na pismo

VI SA/Wa 165/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej działu spadku i zniesienia współwłasności

III SAB/Łd 28/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego

II SO/Ke 22/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-04-21

Wniosek P. B. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

II SO/Ke 22/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-09-03

Wniosek P. B. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
1   Następne >   +2   +5   +10   92