Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 2262/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-12

skarg A. K., A. L. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SO/Bd 54/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-24

Zażalenie na zarządzenie w sprawie z wniosku J.A. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

II SO/Ke 9/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-10-01

Wniosek P.B. o wyłączenie sędziów WSA w Rzeszowie w sprawie z wniosku P.B. sygn. akt II SO/Rz 17/10 o wymierzenie Dyrektorowi Aresztu Śledczego grzywny w związku z nieprzekazaniem skargi na bezczynność tego organu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

III SAB/Łd 9/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Sprawa ze skargi J. N. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi w sprawie sygn. akt II SAB/Łd 63/96 w przedmiocie bezczynności i niewłaściwego działania różnych organów i osób

II SO/Ke 22/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-20

Wniosek P.B. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

VII SAB/Wa 66/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie braku odpowiedzi na pismo

VII SA/Wa 427/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. na Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie skargi na działanie organu

VII SA/Wa 2263/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-12

skarg A. K., A. L. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

III SAB/Kr 3/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-30

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej

III SAB/Łd 28/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-14

Zażalenie na bezczynność Prokuratora Generalnego
1   Następne >   +2   5