Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Ol 844/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi M. W. na działanie pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SAB/Wa 43/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] na przewlekłość Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

III SAB/Kr 55/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SAB/Kr 55/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Zażalenie na zarządzenia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

II SA/Bd 1551/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-05

Zażalenie na zarządzenie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

II SA/Bd 1551/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

IV SAB/Wa 34/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 20 czerwca 2017 r. w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

IV SO/Wr 72/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia wniosku o wymierzenie grzywny Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

IV SO/Wr 71/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia wniosku o wymierzenie grzywny Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

III SO/Kr 17/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych
1   Następne >   +2   +5   9