Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OZ 728/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 1506/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

Zażalenie na postanowienie odrzucające zażalenie na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania pism

I OZ 270/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 1019/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 2296/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] dotyczącej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

II SA/Wa 259/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 1789/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-03

Zażalenie na postanowienie z 13 lutego 2014 r. o sygn. akt II SA/Wa 1789/13 WSA w Warszawie o odmowie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 2078/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 2078/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 2078/07 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2078/07

I OZ 100/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-01

Zażalenie na postanowienie NSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generaln...
1   Następne >   +2   4