Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Sz 79/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 79/09 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Sz 144/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 144/08 odmawiające P. J. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Sz 29/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-26

Zażalenie na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SO/Sz 1/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego wniosku o wymierzenie Prokuratorowi grzywny

I OZ 1191/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Legnicy w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia w sprawie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 220/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Kr 51/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-27

Wniosek Stowarzyszenia [...] w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K. w związku z nieprzekazaniem Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu skargi wraz z aktami i odpowiedzią na nie

II SAB/Łd 33/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Szkoły Podstawowej Nr [...] w Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Sz 82/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 82/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie uchylenia orzeczenia w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Sz 43/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   63