Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Gd 71/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 539/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SO/Kr 14/11 o odrzuceniu zażalenia Burmistrza Miasta R. na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SO/Kr 14/11 o wymierzeniu grzywny Burmistrzowi Miasta R. za nieprzekazanie skargi E.Ż.

II SA/Wa 1440/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

II SO/Kr 24/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-05

Wniosek E.Z. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta R. za nieprzekazanie skargi w terminie .

II SAB/Ke 16/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 16/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 16/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 16/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 1081/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku P. B. o wymierzenie grzywny Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie

II SA/Wa 1441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej postanawi...
1   Następne >   +2   6