Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 705/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SO/Lu 4/13 odrzucające wniosek S. P. o wymierzenie grzywny Kołu Łowieckiemu [...] w Kocku za nieprzekazanie skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie