Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SA/Gl 337/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie informacji publicznej w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu skargi

I OZ 2103/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt: IV SO/Wr 15/16 o odrzuceniu zażalenia A.K. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt: IV SO/Wr 15/16 o odrzuceniu wniosku A.K. o wymierzenie grzywny P.K.S. 'T.-P.' Sp.z o.o. z/s w L. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 44/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SA/Sz 1005/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 60/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Gd 528/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego , nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Gd 240/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-15

Skarga M. W. na decyzję SKO w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 1501/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. J. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. , znak [...] w przedmiocie skargi na pismo sporządzone w trybie przepisów działu VIII K.p.a.

II SAB/Po 60/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 111/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek , znak [....]
1   Następne >   +2   +5   8