Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1966/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 363/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GZ 263/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie odmowy wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

VI SA/Wa 2509/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SAB/Wa 38/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wyznaczenia lekarzy do przeprowadzenia zabiegu leczniczego

VI SA/Wa 2112/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , Nr [...] w przedmiocie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

VI SA/Wa 413/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2612/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie odmowy wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

VI SA/Wa 2677/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-25

Zażalenie na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

III SA/Gl 1500/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w kwestii zażalenia na postanowienie z 13 lipca 2015 r.
1   Następne >   3