Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1966/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 363/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego