Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SO/Gd 1/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-20

Wniosek M.W. o wymierzenie Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego grzywny z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt I SA/Gd 327/11