Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OZ 1150/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/WA 114/08 odrzucające zażalenie E. L., J. L. i J. L. na zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 114/08 o wezwaniu E. L., J. L. oraz J. L. do wykonania prawomocnych zarządzeń Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszaw...

II SA/Wa 112/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 649/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] gru...

I OZ 531/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia p o s t a ...

II SA/Wa 112/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 114/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-25

Zażalenie na wezwanie Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Wa 204/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

Zażalenie na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego status pokrzywdzonego

I OZ 264/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 114/08 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , o odrzuceniu ich skargi kasacyjnej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracy...

II SA/Wa 471/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nr [...] w przedmiocie udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 461/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia części dokumentów
1   Następne >   +2   4