Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1465/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie uchylenia decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2004

V SA/Wa 1856/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu dostosowania gospodarstw rolnych do standardów UE

V SA/Wa 1864/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 27 marca 2012 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia uchybionego terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznanie płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

V SA/Wa 1959/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-29

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego nr [...] w przedmiocie cofnięcia kwoty indywidualnej dostaw

I SA/Gd 670/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , Nr [...] w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej za 2010 rok

V SA/Wa 940/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 6 czerwca 2011r. o odrzuceniu zażalenia z 17 maja 2011r. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przekazania sprawy zgodnie z właściwością;

V SA/Wa 1562/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej ze środków unijnych

V SA/Wa 1882/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego

V SA/Wa 1882/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego

V SA/Wa 1856/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu dostosowania gospodarstw rolnych do standardów UE
1   Następne >   +2   5