Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Po 1148/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

IV SA/Gl 779/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie

III SA/Po 1151/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-09

Zażalenie na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2010,

III SA/Po 1440/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-09

Zażalenie na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

III SA/Po 1151/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-09

Zażalenie na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2010,

III SA/Po 1440/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-09

Zażalenie na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

II GZ 912/17 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt II GZ 912/17 w zakresie odrzucenia zażalenia

II GZ 913/17 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt II GZ 913/17 w zakresie odrzucenia zażalenia

I SA/Go 443/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-10

Zażalenie na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Go 443/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie oddalenia wniosku strony skarżącej o wyłączenie sędziego WSA w Gorzowie Wlkp. Anny Juszczyk
1   Następne >   +2   +5   +10   14