Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie

III SAB/Łd 28/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego

VII SAB/Wa 79/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II SAB/Wr 47/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie wykonania postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia [...] r.

IV SAB/Wa 129/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OZ 220/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Kr 61/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

IV SO/Gl 31/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-01

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej zasiłku okresowego, w kwestii zażalenia Z. R. na zarządzenie

III SAB/Łd 54/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie wykroczenia

IV SO/Gl 60/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie wezwania w sprawie dodatku mieszkaniowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów WSA w Gliwicach p...
1   Następne >   +2   +5   +10   100