Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Gd 71/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Gl 90/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku celowego

II OZ 405/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Białystok w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II SAB/Wr 18/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w sprawie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego przy użytkowaniu obiektów budowlanych

II SAB/Ol 51/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w wydaniu decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

III SAB/Łd 9/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Sprawa ze skargi J. N. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi w sprawie sygn. akt II SAB/Łd 63/96 w przedmiocie bezczynności i niewłaściwego działania różnych organów i osób

IV SAB/Wa 88/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie załatwienia wniosku

II SAB/Wr 18/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w sprawie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego przy użytkowaniu obiektów budowlanych

VII SAB/Wa 66/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie braku odpowiedzi na pismo

II SAB/Łd 12/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie podjęcia działań dotyczących nieterminowych wypłat zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1   Następne >   +2   +5   7