Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Łd 9/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. N. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi sygn. akt II SAB/Łd 63/96

I SAB/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie

VIII SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

IV SAB/Wr 37/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie rozpoznania sprawy i wydania decyzji

IV SAB/Wa 72/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej na postanowienie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Bk 7/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie tut. Sądu w przedmiocie odrzucenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sadowego od zażalenia na postanowienie tut. Sądu w przedmiocie odrzucenia zażalenia na niezaska...

II SAB/Bk 7/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie tut. Sądu w przedmiocie odrzucenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sadowego od zażalenia na postanowienie tut. Sądu w przedmiocie odrzucenia zażalenia na n...