Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Kr 87/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

III SAB/Kr 74/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Skarga K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

III SAB/Kr 126/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wezwania do wyjaśnień

III SAB/Kr 55/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SAB/Kr 55/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Zażalenie na zarządzenia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

II SAB/Gl 60/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w kwestii zażalenia na zarządzenie

IV SAB/Wa 34/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 20 czerwca 2017 r. w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OZ 288/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie niezałatwienia wniosku

I OZ 286/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie niezałatwienia wniosku

III SAB/Po 7/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-15

Zażalenie na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie rozpoznania postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego;
1   Następne >   +2   +5   11