Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Bd 297/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych

IV SAB/Wa 130/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 130/12 oddalające wniosek o wyłączenie sędziego Grzegorza Czerwińskiego, 2) zażalenia J. H. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 130/12 o odrzuceniu zażalenia wniesionego na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 130/12 o przekaz...

IV SO/Gl 53/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

IV SAB/Wa 128/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie Przewodniczącego Wydziału IV sędziego WSA w Warszawie od udziału w sprawie sprawy ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej

II SAB/Ol 49/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-19

Sprawa ze skargi A. Z. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w rozpatrzeniu wniosku o uzupełnienie postanowienia

I SAB/Sz 12/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi M. T. na przewlekłość postępowania Starosty P.

II SAB/Ol 95/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowania w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzo...

II OZ 360/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SAB/Lu 13/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi B.B. na przewlekłość Wójta Gminy w przedmiocie sprawy nr [...]

II OZ 960/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 49/12 na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uzupełnienie postanowienia
1   Następne >   +2   +5   +10   15