Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 43/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] na przewlekłość Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

V SAB/Wa 51/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-26

Zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów w sprawie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

II SAB/Wa 241/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego

IV SAB/Wa 180/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. G. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 857/14

IV SAB/Wa 304/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za zajęcie nieruchomości

I SAB/Lu 18/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-08

Skarga L. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. na przewlekłe prowadzenie kontroli podatkowej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2014 r.

II OZ 35/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. W. i M. W. na przewlekłość postępowania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] , znak [...]

I GZ 133/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi W. L. na przewlekłość Prezydenta Miasta Kielce w przedmiocie przewlekłości organu w postępowaniu egzekucyjnym

VII SAB/Wa 16/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. C. i K. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w N.

IV SAB/Wa 31/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie rozpatrzenia sprawy
1   Następne >   2