Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol inn X

II SA/Ke 136/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-18

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo ich pracowników w trybie art. 227 kpa