Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Sz 3/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zwrotu pisma

II OZ 787/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 306/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania odrzucić skargę.

II SA/Gl 318/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie zmiany nazwiska