Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2887/15 - Wyrok NSA z 2017-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie opłaty adiacenckiej