Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Gl 922/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Kr 160/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie opłaty skarbowej,

I SA/Lu 799/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania podatkowego w zakresie dopuszczalności skargi

III SA/Wa 1276/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia wysokości należności z tytułu niedobranej opłaty skarbowej od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika w rozliczeniu za czerwiec 2005 r.

II FSK 280/06 - Wyrok NSA z 2007-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji określającej obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej po wznowieniu postępowania.

I SA/Kr 357/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej,

II FSK 771/06 - Wyrok NSA z 2007-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w R. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej

II FSK 1010/06 - Wyrok NSA z 2007-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie opłaty skarbowej

II FSK 1185/06 - Wyrok NSA z 2007-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w opłacie skarbowej

II FSK 1432/06 - Wyrok NSA z 2007-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznych decyzji po wznowieniu postępowania w sprawie opłaty skarbowej
1   Następne >   2