Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Kr 160/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie opłaty skarbowej,

I SA/Kr 541/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie opłaty skarbowej,

I SA/Kr 1343/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.

I SA/Kr 357/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej,

I SA/Kr 475/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-19

skarg Przedsiębiorstwa 'G' Spółka z o.o. w K., na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej,

I SA/Kr 754/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie opłaty skarbowej,

I SA/Kr 1099/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie opłaty skarbowej,

I SA/Kr 688/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Kr 1864/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej,