Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 1361/05 - Wyrok NSA z 2006-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie opłaty skarbowej

II FSK 1444/12 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych