Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bk 571/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zwrotu podania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wyrejestrowanie stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń zwykłych

II SA/Ke 5/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-22

Wniosek w przedmiocie przekazania pisma według właściwości