Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Opłata skarbowa X

II OZ 69/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci