Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GZ 188/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksó...

II GZ 192/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką...

II SA/Sz 68/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-02-16

Sprawa ze skargi D. Z. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie kart pojazdów

III SA/Po 533/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-16

Sprawa ze skargi M. M.-R. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

II GZ 646/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie uzupełnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej cofnięci...

II GZ 647/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie uzupełnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia licencji ...

II GZ 135/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej