Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 69/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci

II SA/Gl 1300/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zwrotu podania w sprawie zgłoszenia zmiany danych dotyczących instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

II SA/Go 389/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu wniosku

II SA/Wr 387/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie zwrotu wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów