Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 1137/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego

II SAB/Po 20/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie niewydania uwierzytelnionych odpisów operatów szacunkowych

II SA/Kr 1539/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie jednorazowej opłaty tytułem wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Łd 832/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego