Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GZ 649/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013

II GZ 650/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach ...

II GZ 648/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej na 2011 rok

II GZ 1114/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. , nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obs...

II GZ 1062/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia zażalenia na pismo dotyczące pozostawienia bez rozpoznania wniosku o prz...

II GZ 1289/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-21

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych wniosku o przyznanie płatności z tytułu wspier...

II GZ 1290/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-21

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych wniosku o przyznanie płatności z tytułu wspier...

II GZ 935/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji w zakresie przyznania płatności bezpośr...

II GZ 936/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji w zakresie przyznania płatności bezpośr...

III SA/Gd 631/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej