Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

II FSK 1444/12 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

VIII SA/Wa 890/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta R. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie uiszczania opłaty skarbowej

III SA/Wa 124/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta W. w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Lu 1052/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-26

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta w przedmiocie opłaty skarbowej

III SA/Po 1042/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Po 825/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Ol 927/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-08

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta A w przedmiocie opłaty skarbowej

III SA/Wa 2950/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta m.st. W. w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Bd 860/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-17

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta T. w przedmiocie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.