Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

III SA/Lu 581/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Niemce w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia inkasentów

II GSK 820/10 - Wyrok NSA z 2011-08-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Gminy N. w przedmiocie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

I SA/Rz 68/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłaty targowej