Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

III SA/Po 583/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie wydania zezwolenia oraz określenia opłaty za zajęcie pasa drogowego