Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

III SA/Wa 2595/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy umorzenia i rozłożenia na raty opłaty targowej

I SA/Op 537/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Nysa w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

II FSK 25/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi P. K. na upomnienie Burmistrza M. , nr [...] w przedmiocie uregulowania należności z tytułu opłaty targowej

I SA/Lu 117/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowej za dzień 6 czerwca 2012 r.

I SA/Łd 732/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za okres od 1 września 2012roku do 31 października 2012 roku

I SA/Gl 1297/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bestwina w przedmiocie opłaty targowej stwierdza nieważność § 3 ust. 1 zaskarżonej uchwały.

I SA/Łd 1403/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej

II FSK 1615/11 - Wyrok NSA z 2013-04-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie ustalenia stawek opłaty targowej

II FSK 2140/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-09

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi B. G.

I SA/Sz 119/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowa za okres od 27 maja 2011 r. do 9 września 2011 r.
1   Następne >   3