Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 1552/18 - Wyrok NSA z 2018-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty targowej za okres od 16 stycznia do 30 kwietnia 2015 r.

II FSK 2604/16 - Wyrok NSA z 2018-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty targowej