Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II OSK 119/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości