Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 2361/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za okres od 1 kwietnia 1996 roku

I SA/Wr 1837/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za lata 1996 do 1998

I SA/Wr 2640/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 1999 r.

SA/Sz 170/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-27

Skarga K. K. na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Wr 1319/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za lata 1996