Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Bd 250/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Bd 242/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej

III SA/Wa 1932/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty targowej

I SA/Gl 1118/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie opłaty targowej

III SA/Wa 1891/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty targowej

I SA/Bd 650/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej za okres od czerwca do grudnia 2006 r. oraz od lipca do października 2007 r.

I SA/Bk 192/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie opłaty targowej stwierdza nieważność § 5 ust. 3 zaskarżonej uchwały.

II FSK 2038/10 - Wyrok NSA z 2012-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Gd 223/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Łd 491/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-05-17

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia Kupców i Producentów Rolnych G. na interpretację Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty targowej
1   Następne >   2