Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Bk 40/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w N. w przedmiocie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

I SA/Łd 264/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie targowej za okres od 1 września 2012 r. do 31 października 2012 r.

I SA/Wr 1990/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-05

Sprawa ze skargi: M. B. na decyzję SKO w W. w przedmiocie zobowiązania podatkowego z tytułu dziennej opłaty targowej za okres od 1 do 13 lipca 2013 roku

I SA/Go 412/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowej za grudzień 2013 r.

I SA/Kr 1375/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

skarg K.W., na decyzje SKO, w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Bd 865/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za okres od 01 grudnia 2004 r. do 09 listopada 2007 r.

I SA/Bd 945/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za okres od 01 grudnia 2004 r. do 14 lipca 2009 r.

I SA/Wr 1908/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie dziennej opłaty targowej za okres od 2 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.:

I SA/Bk 49/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie ustalenia opłaty targowej

I SA/Sz 1171/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowej za okres od 21 czerwca 2012 r. do 20 września 2012 r.
1   Następne >   2