Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II FSK 3145/16 - Wyrok NSA z 2017-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty targowej za okres od 1 czerwca 2015 r. do 13 lipca 2015 r.

II FSK 3143/16 - Wyrok NSA z 2017-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty targowej za okres od 1 do 8 czerwca 2014 r. oraz od 10 do 30 czerwca 2014 r.

II FSK 3144/16 - Wyrok NSA z 2017-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty targowej za okres od 1 czerwca 2015 r. do 13 lipca 2015 r.

I SA/Kr 233/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-15

skarg K. B. na decyzje SKO w przedmiocie opłaty targowej za 4, 7 sierpnia 2015 r. i 2 października 2015 r. oraz Nr [...] w przedmiocie opłaty targowej za 15 stycznia 2016 r.

I SA/Łd 997/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zduńska Wola w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Po 212/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-29

skarg Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wprowadzenia opłaty targowej

II FSK 535/17 - Wyrok NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Czeremcha w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Gl 202/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty targowej

II FSK 321/17 - Wyrok NSA z 2017-04-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg S. P. na decyzje SKO w Przemyślu nr [...] w przedmiocie opłaty targowej za 2014 r. i 2015 r.

II FSK 1235/17 - Wyrok NSA z 2017-07-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie skargi na uchwałę rady miejskiej w sprawie opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie Miasta Nowy Targ
1   Następne >   +2   4