Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

II SA/Op 192/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

II SA/Op 279/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-07

Sprawa ze skargi W. W. na czynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie kosztów przechowywania broni w depozycie Policji

II SA/Op 472/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-22

Sprawa ze skargi L. O. na czynność Starosty Nyskiego, w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 667/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 451/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-08

Sprawa ze skargi J. C. na czynność Starosty Opolskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 193/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

II SA/Op 46/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu części opłaty za kartę pojazdu

I SA/Op 427/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne

II SA/Op 45/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu części opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 44/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu części opłaty za kartę pojazdu
1   Następne >   2