Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 181/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SA/Sz 332/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA o kosztach postępowania sądowego zawarte w pkt III wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

II OZ 436/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Po 523/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II OSK 445/10 - Wyrok NSA z 2011-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 1787/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej