Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Lu 399/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zobowiązania do wniesienia opłaty za uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dotyczących budowy nawierzchni drogi

III SA/Lu 82/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

I SA/Gd 387/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały (...) Rady Gminy L. w sprawie określenia wysokości opłat targowych

III SA/Kr 932/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-17

Sprawa ze skargi A. K. - G. na zarządzenie Burmistrza Miasta w przedmiocie opłaty za usługi cmentarne

I SA/Kr 415/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-09-18

Sprawa ze skargi Stanisława B. na rozporządzenie Wojewody K.. w przedmiocie wprowadzenia opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych

I SA/Bk 639/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie określenia wysokości opłaty podwyższonej za wprowadzanie w II półroczu 2008 r. ścieków do wód lub do ziemi w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą wykazaną w deklaracji a opłatą należną

SA/Sz 2070-2074/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w R. w przedmiocie ustalenia wysokości dziennej opłaty targowej

I SA/Wr 1200/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty targowej

SA/Sz 539/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia dodatkowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów za 1995 r. w związku z nie wykonaniem rozpoczęcia zabudowy
1   Następne >   +2   +5   7