Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Ke 158/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-05-19

Sprawa ze skargi S. O. na akt Prezydenta w przedmiocie naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Po 481/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi R. L. na czynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaconej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 91/07 - Wyrok NSA z 2007-07-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi R. Spółki z o.o. w W. na czynność Prezydenta Miasta T. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu kwoty uiszczonej tytułem opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 407/13 - Wyrok NSA z 2014-05-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sz. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Sz 488/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi P. W. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA 2540/00 - Wyrok NSA z 2001-10-01

Sprawa ze skargi Międzywojewódzkiej Spółdzielni Handlowej w likwidacji w K. na odmowę Prezydenta Miasta R. w przedmiocie zwrotu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 1068/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w K. w sprawie ze skargi [..] S.A. w K. na czynność Prezydenta [..] nr [..] w przedmiocie zwrotu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA 1874/99 - Wyrok NSA z 2000-04-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W.-M. W przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia miejsca na targowisku oraz prowadzenia targowiska -

SA/Po 1267/90 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1990-11-27

skargę Zarządu Gminy i Miasta w N. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S-kiego orzekające nieważność uchwały Rady Miasta i Gminy w N., ustalającej opłatę lokalną od sprzedaży alkoholu.

SA/Bk 976/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-24

Sprawa ze skargi Wojewódzkiej Handlowej Spółdzielni Inwalidów 'P.' w B. na czynność Wójta Gminy M. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   3